මදක් රැදෙන්න…

Uncategorized

Wi-Fi Over Security Alert System With NodeMCU | නිවසේ හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ ආරක්ෂාවට Nodemcu Wi-Fi එක්ක සිකියුරිටි ඇලර්ට් සිස්ටම් එකක්.

ආයුබෝවන්! DuinoMag බොලොග් අඩවියෙන් ලියැවෙන තවත් වටිනා ලිපියකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා.අද ලිපියත් ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වන විදියේ අඩුවියදමින් කරගන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් ගැන.ඉතින්  ඔයා අපේ බ්ලොග් එක්ක දිගටම රුදිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වන විදියේ නිර්මාණයන් අඩු වියදමෙන් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ ගැන ඉතාම සරල ලෙස අපි කතා කරනවා කියලා.ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ  Security Alert …

Wi-Fi Over Security Alert System With NodeMCU | නිවසේ හෝ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ ආරක්ෂාවට Nodemcu Wi-Fi එක්ක සිකියුරිටි ඇලර්ට් සිස්ටම් එකක්. Read More »

Arduino Automated Water Tank Monitoring System | නිවසේ ජල ටැංකිය ස්වයංක්‍රියව පාලනය කරමු.

ආයුබෝවන්! Duino blog අඩවියට සාදරෙන් පිලිගන්නවා. අපි පසුගිය ලිපියෙන් අපේ වගාවන් වලට ස්වයංක්‍රියව ජල සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන් Automated Irrigation system එකක් නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරය ගැන කතා කලා. අද ලිපියෙනුත් කතාකරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කැමැත්තක් දක්වන ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වන නිර්මාණයක් ගැන. අපි DuinoMag මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි බොහොමයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ එදිනෙදා …

Arduino Automated Water Tank Monitoring System | නිවසේ ජල ටැංකිය ස්වයංක්‍රියව පාලනය කරමු. Read More »

Controll Relay With Wi-Fi Nodemcu 8266 Board

අද ලිපියෙන් අපි කතාකරන්නේ Nodemcu ESP8266 Wi-Fi Embedded Board එක යොදාගනිමින් කොහොමද ඕනෑම තැනක සිට ඔබේ නිවසේ හෝ කාර්යාලයේ ඇති විදුලි උපාර්ණ හෝ බල්බ වැනි දෙයක් පාලනය කරන්නේ කියන එක ගැන. ඇත්තටම මොකක්ද මේ NodeMCU ES8266 කියන්නේ ? ඇත්තටම Nodemcu  පුවරුවත් Arduino වගේම ඉතා පහසුවෙන් අපගේ නිර්මාණ වලට  භාවිතාකරන්න පුළුවන් Flash Memory සමඟින් සහ විශේෂයෙන්ම …

Controll Relay With Wi-Fi Nodemcu 8266 Board Read More »