මදක් රැදෙන්න…

General

Arduino Automated Water Tank Monitoring System | නිවසේ ජල ටැංකිය ස්වයංක්‍රියව පාලනය කරමු.

ආයුබෝවන්! Duino blog අඩවියට සාදරෙන් පිලිගන්නවා. අපි පසුගිය ලිපියෙන් අපේ වගාවන් වලට ස්වයංක්‍රියව ජල සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන් Automated Irrigation system එකක් නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරය ගැන කතා කලා. අද ලිපියෙනුත් කතාකරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් කැමැත්තක් දක්වන ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වන නිර්මාණයක් ගැන. අපි DuinoMag මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි බොහොමයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ එදිනෙදා …

Arduino Automated Water Tank Monitoring System | නිවසේ ජල ටැංකිය ස්වයංක්‍රියව පාලනය කරමු. Read More »

Arduino + Soil Moisture Senor Irrigation System. ඔබේ වගාවේ ජල සැපයුම ස්වයංක්‍රියව කරවමු.

ආයුබෝවන්! Duino බ්ලොග් අඩවියට ඔයාව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා.ඔන්න අදත් අපි අරන් ආවා ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් විදියේ නිර්මාණයක්.පෙර ලිපි තුලින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්මාණ වගේම මෙයත් ඔබට ප්‍රායෝගිකව ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ප්‍රයෝජනවත් විදිහට යොදාගන්නට පුළුවන් අඩු වියදමකින් ලොකු වැඩක් ගන්නට පුළුවන් නිර්මාණයක්.ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Irrigation System එකක් Arduino යොදා ගෙන සාදා ගන්නා ආකාරය පිලිබදවයි.ඒ …

Arduino + Soil Moisture Senor Irrigation System. ඔබේ වගාවේ ජල සැපයුම ස්වයංක්‍රියව කරවමු. Read More »

Controll Relay With Wi-Fi Nodemcu 8266 Board

අද ලිපියෙන් අපි කතාකරන්නේ Nodemcu ESP8266 Wi-Fi Embedded Board එක යොදාගනිමින් කොහොමද ඕනෑම තැනක සිට ඔබේ නිවසේ හෝ කාර්යාලයේ ඇති විදුලි උපාර්ණ හෝ බල්බ වැනි දෙයක් පාලනය කරන්නේ කියන එක ගැන. ඇත්තටම මොකක්ද මේ NodeMCU ES8266 කියන්නේ ? ඇත්තටම Nodemcu  පුවරුවත් Arduino වගේම ඉතා පහසුවෙන් අපගේ නිර්මාණ වලට  භාවිතාකරන්න පුළුවන් Flash Memory සමඟින් සහ විශේෂයෙන්ම …

Controll Relay With Wi-Fi Nodemcu 8266 Board Read More »