මදක් රැදෙන්න…

Arduino සමග LCD මොඩියුලය භාවිතා කරමු 13.

සුභ  දවසක් යාලුවනේ …… අද මම කියන්න හදන්නේ Arduino එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් තවත් පොඩි ගැජට් එකක් ගැන . Arduino එක්ක භාවිතා කරන්න පුලුවන් මේ LCD Display එකෙන් අකුරු , ඉලක්කම් වගේම Characters ද Display කරන්න පුලුවන් .

ඒ වගේම Arduino එක “Serial Communication” නම් පහසුකම හරහා දත්ත  හුවමාරුවෙන් තමා LCD Display එකේ  දත්ත පෙන්වන්නේ

පොඩි Project එකක් කරලම බලමු .මෙන්න ඔනේ කරන දේවල්

  • Arduino එකක්
  • 16 x 2 LCD Display එකක්
  • Project board එකක්
  • 10k Preset එකක්
  • jumper වයර්

අපි මුලින්ම Display එකේ Pins හදුනා ගමු .

 

Display එක මේ විදියට Arduino  එකට Set කරන්න .

 

අපි දැන් බලමු යම් කිසි දෙයක් කොහොමද Display  කර ගන්නේ කියලා …
 මෙන්න Code එක
#include <LiquidCrystal.h>// LiquidCrystal.h යනු library එකකි
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);//  lcd  display  එක Arduino  එකට එකට සම්බන්ද Pins
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);// lcd  display එකේ columns සහ  rows ගනන
  lcd.print(“hello, world!”); // LCD එකේ print වන message එක

}

void loop() {
lcd.setCursor(0, 1);// lcd  display එකේ අකුරු පෙන්වන පේලිය
lcd.print(millis() / 1000);//  Arduino එක ක්‍රියාත්මක කල මොහොතේ පටන් සෑම තත්පරයක්ම ගනණය කරයි
}
විශේෂ කරුණු
lcd.setCursor(0, 1); // මෙම කොටසේ  (0, 1) මගින් lcd Display එකේ  අකුරු පෙන්වනේ දෙවන පේලියේ වේ.
lcd.setCursor(0, 0); // මෙම කොටසේ  (0, 0) මගින් lcd Display එකේ  අකුරු පෙන්වනේ පලමු  පේලියේ වේ.
lcd Display එක තුල කිසියම් දෙයක් Display කර ගැනීමට අවශයනම් lcd.print() ;  විදානය Type කර වරහන ඇතුලත අදාල Type කල යුතුය .
    ex :-   lcd.print(“***Dilshan Ramesh***”);
තවද අපි විසින් පෙර සාදා ගන්න ලද විචලයක් උවද lcd එක තුල  Display කර ගන්නට පුලුවන් .
 ex :-
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
pinMode(A0, INPUT);

}

void loop() {
int val = anlogRead(A0);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(val);

}

එහෙනම් ගිහින් එන්නම් . ගැටලුවක් තිබේනම්  Comment එකක් මගින් ඉදිරිපත් කරන්න .ඒ වගේම Tech පිස්සෝ  පිලිබද ඔබගේ අදහස් යෝජනා අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න .

ඔබට සුභ දවසක් !!!!!!!!!!

මෙම ලිපියෙහි කතෘ අයිතිය tecpisso.com බ්ලොග් අඩවියෙහි Dilshan Ramesh සතුවේ.
දැණුම සොයාන ඔබට පුළුල්  විෂය පරායාසයක් ඔස්සේ පලවන තවත් හරවත් ලිපි කියවීමට පිවිසෙන්න TECPISSO බ්ලොග් අඩවියට.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *