මදක් රැදෙන්න…

Arduino පාඩම 7 – For Loop එක භාවිතා කරන හැටි + 20 LED Knight rider pattern

මේ පාර පාඩමෙන් කියලා දෙන්නේ For Loop එක භාවිතා කරන හැටි හා For Loop එක පාවිච්චි කරලා 20 LED Knight rider pattern එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න හැටි.

For Loop කියන්නෙ මොකක්ද ?

For Loop එකෙන් කෙරෙන්නේ අපි මොකක් හරි අගයක් දුන්නහම ඒ දුන්න අගයේ ඉදලා ඉස්සරහට හරි ආපස්සට හරි ඉබේම count කරන්න යොදාගන්න පුළුවන් control එකකට, මේ වගේ ක්‍රියාවලියක් සාමාන්‍යයෙන් iteration හෙවත් පුනර්කරනය කියලා කියනවා.

For Loop භාවිතය

For Loop එකත් If/Case වලට වගේම පොදු ආකෘතියක් තියෙනවා පහලින් තියෙන්නේ  For Loop එකේ පාවිච්චි කරන පොදු ආකෘතිය.
For(Data Type එකක් Variable_name = ආරම්භක අගයක්; ක්‍රියාත්මක විය යුතු පරාසය;  පියවර ){
//Your code here
}
For Loop එක ඇතුලෙ තියෙන Data Type එක විදිහට int, double, long වගේ ගණිතමය වැඩ කරන්න පුළුවන් Data Type එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනෙ.
Data Type එක වැඩ කරන හැටි ගැන තේරුම් ගන්න අපි පොඩි  program එකක් ලියමු. මම මෙතන්දී කරන්න හදන්නේ 1 ඉදලා 100 ට වෙනකන් තියෙන අගයන් Serial monitor එකේ පෙන්නන එක.
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i <= 100; i ++) {
    delay(50);
    Serial.println(i);
  }
}
මෙතනදී මම loop කොටස ඇතුලෙ මුකුත් ලියලා නෑ. මෙතනදී මම මුලින්ම Serial.begin(9600);
කියන කොටසෙන් serial communication එක start කරලා තියෙනවා. ඊළඟට For Loop එක ඇතුලේ i කියන නමින් int වර්ගයේ variable එකක් හදලා ඒ එකේ ආරම්භක අගය විදිහට 0 ඇතුලත් කරලා තියෙනවා. ඊටපස්සේ i වල අගය 100 ට අඩු හරි  සමාන හරි ද කියලා චෙක් කරනාවා ඒ එහෙමනම් i ++ එකෙන් කරන්නේ i වල තියෙන අගයට එකක් එකතු කරනවා. ඊටපස්සේ පොඩි delay එකක් තියලා i වල අගය Serial monitor එකේ print කරනවා. දැන් code එක upload කරලා Serial monitor එක open කරලා බලන්න.
1 ඉදලා 100 ට එකින් එක වෙනුවට 2න් 2 හරි 3න් 3 වගේ හරි count කරන්න ඕනෙනම්  i++ වෙනුවට i=i+2 හරි  i=i+3 හරි ලියන්න ඕනේ, ඒ වගේම එකින් එක අඩු කරන්න ඕනෙනම් i– කියලා ලියන්න ඕනේ, දෙකෙන් දෙක අඩු කරන්න ඕනෙ නම් i=i-2 කියලා ලියන්න ඕනේ

20 LED Knight rider pattern

LED 20 ක් අරගෙන් ඒවයේ -අග්‍රය Arduino එකේ GND pin එකට හයි කරන්න. පලවෙනි LED 14 +අග්‍ර  0-13 වෙනකන් තියෙන digital pin වලට හයි කරන්න. ඉතුරු LED 6 +අග්‍ර A0-A5 වෙනකන් තියෙන analog pin වලට හයි කරන්න. මේ Knight rider pattern එකේ මුලින්ම on වෙන්නේ 0 digital pin එකට සම්බන්ධ LED එක අන්තිමට on වෙන්නේ A5  analog pin එකට සම්බන්ධ LED එක.
මෙතනින් Arduino code file එක dowload කරලා Upload කරන්න. code එක upload කරන වෙලාවෙදී මතක ඇතුව digital pin 0 ටයි, digital pin 1 ටයි සම්බන්ධ LED 2 ක ගලවන්න.

මෙම ලිපියෙහි කතෘ අයිතිය softwarelanthaya බ්ලොග් අඩවියෙහි Yashodha Lakshana සතුවේ.

දැණුම සොයාන ඔබට පුළුල්  විෂය පරායාසයක් ඔස්සේ පලවන තවත් හරවත් ලිපි කියවීමට පිවිසෙන්න

SOFTWARELANTHAYA බ්ලොග් අඩවියට.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *