මදක් රැදෙන්න…

Arduino සමග Traffic Light එකක් හදමු 08.

සුභ දවසක් යාලුවනේ ……… අදත් ආවා පොඩි Project එකක් අරගෙන .අද අපි හදන්න යන්නේ Traffic Light System එකක් …

බලමු මොනවද  ඕනේ කියලා

  • Arduino Board එකක්
  • RED LED එකක්
  • Green LED එකක්
  • Yellow LED එකක්
  • Project Board එකක්
  • 220 Ohms resistor 3 ක්
  • jumper වයර්

වැඩේ පටන් ගමු .LED 3 Project Board එකට set කරන්න

දැන් පහත CODE එක Type Upload කරන්න .
int redPin = 4;
int yellowPin = 3;
int greenPin = 2;
void setup() {
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(yellowPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
}
void loop() {
// turn the red light on
digitalWrite(redPin, HIGH);
delay(10000); // wait 5 seconds
digitalWrite(yellowPin, HIGH); // turn on yellow
delay(2000); // wait 2 seconds
digitalWrite(greenPin, HIGH); // turn green on
digitalWrite(redPin, LOW); // turn red off
digitalWrite(yellowPin, LOW); // turn yellow off
delay(10000); // wait ledDelay milliseconds
digitalWrite(yellowPin, HIGH); // turn yellow on
digitalWrite(greenPin, LOW); // turn green off
delay(2000); // wait 2 seconds
digitalWrite(yellowPin, LOW); // turn yellow off
// now our loop repeats
}
// පසුව  ආරමභ වන කොටස් Code එක තේරුම් ගැනීම සඳහා අප විසින් ලියන Comment එකකි .එය Code එක සඳහා කිසිදු බලපෑමක් නැත.
දැන් ඔයාලට ලස්සන Traffic Light රටාවක් බලා ගන්න පුලුවන් ……
තවත් Project එකක් අරන් ආයෙත් එන්නම් .. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් Comment එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න ..
ඒ  වගේම TECH  පිස්සෝ  පිලිබද අදහස් යෝජනා අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න …
සුභ දවසක් ……..

මෙම ලිපියෙහි කතෘ අයිතිය tecpisso.com බ්ලොග් අඩවියෙහි Dilshan Ramesh සතුවේ.
දැණුම සොයාන ඔබට පුළුල්  විෂය පරායාසයක් ඔස්සේ පලවන තවත් හරවත් ලිපි කියවීමට පිවිසෙන්න TECPISSO බ්ලොග් අඩවියට.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *