මදක් රැදෙන්න…

සංගීතයට දැල්වෙන VU meter එකක් හදමු 10.

සුභ දවසක් යාලුවනේ … අපි අද හදන්න යන්නේ සංගීතයට දැල්වෙන VU meter එකක් .
බලමු මොනවද ඔනේ කියලා …

  • Arduino එකක්
  • LED 10 ක්
  • Project board එකක්
  • 3.5mm Audio ජැක් එකක්
  • jumper වයර්

මුලින්ම LED 10 ය Project board එකට set කරන්න .

දැන් 3.5 mm ජැක් එක Arduino එකේ  A0 වලට set කරන්න .

රූපයේ ලකුනු කරලා තියෙන විදියට Ground එක Arduino එකේ GND සදහාත් , Right audio සහ Left audio දෙකම Arduino එකේ A0 වලට set කරන්න.

දැන් පහල තියෙන Code එක upload කරන්න .

int led[10] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
int audio = 0;
int value, i;

void setup() {
for (i = 0; i < 10; i++)
pinMode(led[i], OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
value = analogRead(audio);
Serial.println(value);
value = value / 30;
Serial.println(value);

if (value == 0)  {
for (i = 0; i < 10; i++) {
digitalWrite(led[i], LOW);
}
}
else {
for (i = 0; i < value; i++) {
digitalWrite(led[i], HIGH);
}
for (i = i; i < 10; i++) {
digitalWrite(led[i], LOW);
}
}

}

ඔයාලට ලස්සන VU meter එකක් බලා ගන්න පුලුවන් .ඔයාලා මේ වැඩේට රතු ,කහ ,කොල LED පාවිච්චි කලොත් තවත් ලස්සන කර ගන්න පුලුවන් .

එහෙනම් ගිහින් එන්නම් . Tech පිස්සෝ ගැන ඔබේ අදහස් යෝජනා Comment එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න .

හැමෝටම සුභ දවසක් …..

මෙම ලිපියෙහි කතෘ අයිතිය tecpisso.com බ්ලොග් අඩවියෙහි Dilshan Ramesh සතුවේ.
දැණුම සොයාන ඔබට පුළුල්  විෂය පරායාසයක් ඔස්සේ පලවන තවත් හරවත් ලිපි කියවීමට පිවිසෙන්න TECPISSO බ්ලොග් අඩවියට.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *