මදක් රැදෙන්න…

Arduino සමග TV Remote භාවිතා කරමු part-01 12.

සුබ දවසක් යාලුවනේ ….. අද මම කියන්න යන්නේ Arduino  සමග TV Remote  භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ……

එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු …

මේ වැඩේට   IR Receiver  එකක්  සහ TV  හෝ DVD  Player හෝ එවැනි උපකරණයක Remote එකක් අවශය වෙනවා …

විශේශයි

  • IR Receiver එක Arduino  සමග සමග සම්බන්ධ කරනකොට ඒවාගේ  Output pins නිවැරදිව සම්බන්ධ කල යුතුය .
  • සෑම IR Receiver එකකම Output pins එක සමාන නොවේ .එවා නිශ්පාදනය කරන සමාගමෙන් සමාගමට වෙනස් ය .
  • IR Receiver එකක Output pins සොයා ගන්න එකේ Model Number එක Google එකේ Search  කරලා හොයා ගන්න පුලුවන් …

 

මම පාවිච්චි කරපු IR Receiver  Output pins ටික තිබුනේ මෙහෙම …

අපි දැන් IR Receiver  එක  Arduino එකට සම්බන්ද කරමු

(සැලකිය යුතුයි –  IR Receiver  එකේ  Output pins හරියටම දැනගෙන සෙට් කරන්න )

ඒ ටික හරි …..

දැන් Arduino Software එකට පොඩි Libry එකක් දාන්නඔනේ .ඒක මෙතනින් ගන්න .

Libry එක

දැන් වැඩේ හරි  දැන් මේ code එක Arduino එකට upload කරන්න .

මෙන්න  code එක

#include <IRremote.h>

int RECV_PIN = 2;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);

decode_results results;

void setup(){

  Serial.begin(9600);

  irrecv.enableIRIn();

}

void loop() {

  if (irrecv.decode(&results)) {

    Serial.println(results.value, HEX);

    irrecv.resume();

  }

  delay(100);

දැන් Serial Monitor එක Open කරලා උපකරණයක Remote එක IR Receiver  එකට අල්ලලා ඔබන්න .එතකොට ඒ ඒ Button එකට අදාල HEX  Value එක බලා ගන්න පුලුවන් ….

එහෙනම් මම ගියා .ගැටලුවක් තියෙනවා නම්  Comment එකක් ඉදිරිපත් කරන්න . Arduino  සමග TV Remote  භාවිතා කරමු  part-02  ලිපියෙන් නැවත  හමුවෙමු  සුබ දවසක් ……

මෙම ලිපියෙහි කතෘ අයිතිය tecpisso.com බ්ලොග් අඩවියෙහි Dilshan Ramesh සතුවේ.
දැණුම සොයාන ඔබට පුළුල්  විෂය පරායාසයක් ඔස්සේ පලවන තවත් හරවත් ලිපි කියවීමට පිවිසෙන්න TECPISSO බ්ලොග් අඩවියට.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *