මදක් රැදෙන්න…

Tec Pisso

Arduino සමග LED Bargraph එකක් හදමු 09.

සුභ දවසක් යාලුවනේ …….. අද අපි හදන්න යන්නෙ  LED Bargraph එකක් .වැඩේ කරලම බලමු . බලමු බලමු මොනවද ඔනේ කියලා Arduino එකක් LED 10 ක් 220 Oms resistors 10 ක් 50k variable  resistor එකක් Project board එකක් jumper වයර් මුලින්ම variable  resistorඑකයි  LED ටිකයි Project board එකට set කරමු වැඩේ හරිනේ .මෙන්න එහෙනම් Code එක const int analogPin = A0;// A0 වන pin එක තෝරගන්නෙ variable  resistor එකට const int ledCount = …

Arduino සමග LED Bargraph එකක් හදමු 09. Read More »

Arduino සමග Traffic Light එකක් හදමු 08.

සුභ දවසක් යාලුවනේ ……… අදත් ආවා පොඩි Project එකක් අරගෙන .අද අපි හදන්න යන්නේ Traffic Light System එකක් … බලමු මොනවද  ඕනේ කියලා Arduino Board එකක් RED LED එකක් Green LED එකක් Yellow LED එකක් Project Board එකක් 220 Ohms resistor 3 ක් jumper වයර් වැඩේ පටන් ගමු .LED 3 Project Board එකට set කරන්න දැන් පහත CODE එක Type Upload කරන්න . int redPin …

Arduino සමග Traffic Light එකක් හදමු 08. Read More »

Serial Monitor මගින් දත්ත කියවමු 07.

සුබදවසක් යාලුවනේ …. අද මම කියන්න යන්නේ Arduino එකට අපි ලබා දෙන දත්තයක් පරිගණකය මගින් කියව ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මේ වැඩේට මොනවද ඔනේ කියලා … Arduino board එකක් Project board එකක් LDR එකක් 220 Ohms Resistor එකක් Arduino එක හා පරිගණකය හරහා දත්ත හුවමාරු වෙන්නේ “SerialCommunication” නම් පහසුකම හරහාය. මේ විදියට  LDR  එක set කර ගන්න හරි. දැන් …

Serial Monitor මගින් දත්ත කියවමු 07. Read More »

Arduino සමග LED Flasher එකක් හදමු 06.

සුභ දවසක් යාලුවනේ ………… අද මම කියන්න යන්නේ Arduino භාවිතා කරලා LED  Flasher එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා …… බලමු මොනවද ඕනේ කියලා Arduino Board  එකක් Project Board   එකක් LED  එකක් LDR  එකක් 220 Ohms Resistor 2 ක් Jumper වයර් මුලින්ම LED එක Project board එකට සම්බන්ධ කර ගන්න LDR  එක   Project board එකට සම්බන්ධ කර ගන්න .  තියෙන්නෙ පහත Code එක Type කරලා Upload කරන එක. int ledPin = 2;int ldrPin = …

Arduino සමග LED Flasher එකක් හදමු 06. Read More »

Arduino සමග Push Button එකක් භාවිතා කරමු 05.

සුභ දවසක් යාලුවනේ ………… අද මම කියන්න යන්නේ Arduino භාවිතා කර Push Button එකකින් LED එකක් දල්වන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මොනවද ඕනේ කියලා Arduino UNO 1 එකක් Project Board  1 එකක් LED 1 එකක් Push Button 1 එකක් Jumper වයර් මේ Diagram 1 විදිහට LED 1 හා Push Button 1 එක සම්බන්ධ කරන්න දැන් මේ Code 1  Arduino එකට Uploard කරන්න. const int buttonPin = …

Arduino සමග Push Button එකක් භාවිතා කරමු 05. Read More »

Arduino එකකින් LED ගිනි මැලයක් හදමු 04.

සුබ දවසක් යාලුවනේ……අද මම කියන්න යන්නෙ Arduino   එකකින් LED ගිනි මැලයක් හදා ගන්නෙ කොහොමද කියලා බලමු මොනවද ඕනේ කියලා  Arduino Board -1 Project Board(Breadboard )-1  Yellow LED – 2  Red LED – 1 150 ohm resistors – 3 Jumper wires හොදයි එහෙමනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම මේ Diagram 1 තියෙන විදියට LED 3 …

Arduino එකකින් LED ගිනි මැලයක් හදමු 04. Read More »

Arduino සමග Knight Rider circuit එකක් හදමු 03.

සුබ දවසක් යාලුවනේ…… ඔන්න අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කලින් කරපු Project එකේ වැඩි දියුණු Project. බලමු මොනවද ඕනේ කියලා Arduino එකක් Project board එකක් 220 Ohms  ප්‍රතිරොධකයක 7 ක් LED 6 ක්     මුලින්ම LED 7ය  220 Ohms  ප්‍රතිරොධකය හරහා Project board එකට සම්බන්ධ කර ගන්න . තියෙන්නෙ පහත Code එක Type කරලා Upload කරන එක. //setup කොටස එක් වරක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ. void …

Arduino සමග Knight Rider circuit එකක් හදමු 03. Read More »

Arduino සමග LED එකක් Blink කරමු 02.

සුබ දවසක් යාලුවනේ…… අද අපි කරන්න යන්නේ පොඩි Project 1.මොකද ලොකු ලොකු Project  වලට යන්න කලින් පොඩි එකකින්ම පටන් ගන්න එක ඇගට හොදයි . හරි අද හදන්න යන්නේ LED  බල්බයක් නිවි නිවි දැල්වෙන (Blink)  Circuit එකක් . බලමු මොනවද ඕනේ කියලා Arduino එකක් Arduino අතුරුමුහුනත LED එකක් 220 Ohms  ප්‍රතිරොධකයක් Project board එකක් jumper වයර් මුලින්ම LED එක 220 Ohms  ප්‍රතිරොධකය හරහා Project …

Arduino සමග LED එකක් Blink කරමු 02. Read More »

Arduino ගැන දැනගනිමු 01.

ආඩුඊනෝ යනු  විවිධ  සංවේදක  මගින්  ලබාදෙන  තොරතුරු  සංවේදනය  කරගනිමින්  භෞතික පරිසරයේ වෙනස්වීම් හදුනාගැනීමට හා විවිධ උපකරණ  ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගත හැකි උපකරණයකි. එමෙන්ම මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙය ඕනෑම කෙනෙකුට භාවිතා කිරීමට හැකි විවෘත  හා නිදහස් දෘඩාංග හා මෘදුකාංග කොටස් වලින් සමන්විතව තිබීමයි .එනම් ආඩුඊනෝ යනු  ක්ෂූද පාලකයක් සහිත පරිපත පුවරුවකින් සහ  ක්‍රමලේඛන  සකස් කල හැකි …

Arduino ගැන දැනගනිමු 01. Read More »